Dokumenty do pobrania

 
 
2. Procedury Grantowe z załącznikami:
3. Procedury Standardowe wraz z załącznikami z dnia 15.12.2017r. (zatwierdzone 15.01.2018 r.) :
 

4. Umowa ramowa

5. Monitoring i Ewaluacja - Ankieta monitorująca

3. Harmonogram Naborów
 
 
 
 
4. Plan Działania
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
Deklaracje członkowskie
 
 
Regulaminy
 
 
Archiwum