Wyniki Konkursu Działaj Lokalnie

Znamy Grantobiorców Działaj Lokalnie Edycji 2018 r. Z dużą satysfakcją ogłaszamy wyniki konkursu grantowego „Działaj Lokalnie”. Lokalna Komisja Grantowa postanowiła dofinansować 9 z 10 złożonych wniosków. Łącznie przekażemy na Państwa działania 27 000.00 zł. W pracach Komisji udział wzięło 5 osób reprezentujących różne środowiska i różnych partnerów konkursu w tym również Damian Krzeszewski Koordynator Ośrodka Działaj Lokalnie LGD ,,Polcentrum”. Dodatkowo w pracach Komisji uczestniczyły: Koordynator ds. projektu Programu "Działaj Lokalnie" Mariola Foks i Koordynator ds. promocji Programu "Działaj Lokalnie" Małgorzata Łykowska. Każdy z Członków Komisji miał za zadanie ocenić projekty pod kątem: innowacyjności pomysłu, zaangażowania i współpracy mieszkańców w ich realizację, pożyteczności, trafności zdiagnozowanych problemów, na które odpowiadały projekty, czy też adekwatności zaproponowanych działań do celu jaki zamierzano osiągnąć. Do przyznania było maksymalnie 45 punktów. Każdy projekt oceniało dwóch ekspertów, a wynik punktowy to średnia ich ocen. Dotacje w kwocie 3 000,00 zł Stowarzyszenie przyznało po raz pierwszy, gdyż od 2018 roku jest częścią ogólnopolskiej sieci Ośrodków Działaj Lokalnie w Polsce, których zadaniem jest organizacja konkursu oraz animowanie okolicy, w której działają do podejmowania aktywności obywatelskiej na rzecz dobra wspólnego. Środki  pochodzą od Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności i Gmin Członkowskich LGD ,,Ziemia Łowicka". SERDECZNIE DZIĘKUJEMY LOKALNEJ KOMISJI GRANTOWEJ za ocenę merytoryczną.

Wszystkim GRANTOBIORCOM GRATULUJEMY. Do wszystkich, którym w tej edycji się nie udało: Nie zrażajcie się ! Za rok będzie lepiej https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/f4c/1/16/1f642.png:)

Poniżej przedstawiamy listę 9 przyszłych Grantobiorców, którzy otrzymają dotację:

  1. Stowarzyszenie ,,Aktywny Senior" p.t.: Czas relaksu
  2. Ochotnicza Straż Pożarna w Bielawach p.t.: "Pędzlem i pacą - Strażacy się wzbogacą!"
  3. Ochotnicza Straż Pożarna w Oszkowicach p.t.: Obchody 100-lecia Straży i Bezpieczeństwo
  4. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowyp.t.: Kierunek Integracja
  5. Stowarzyszenie Miłośników Starej Motoryzacji i Maszyn Rolniczych RETRO ŁOWICZANKA p.t.: Poznajemy cuda techniki młodości naszych dziadków.
  6. Ochotnicza Straż Pożarna w Przemysłowie p.t.: Tradycja społecznością silna
  7. Ochotnicza Straż Pożarna w Bednarach p.t.: Integracja społeczeństwa poprzez zakup stołów do Świetlicy Wiejskiej
  8.  Ochotnicza Straż Pożarna w Karsznicach Dużych p.t.: Lepimy bezpieczne relacje
  9. Ochotnicza Straż Pożarna w Kompinie p.t.: Lepiej zapobiegać niż gasić - skuteczna ochrona przeciwpożarowa.