Wyniki naboru nr 3/2018/G Doposażenie funkcjonujących na terenie LGD zespołów ludowych, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń

Wyniki naboru nr 3/2018/G Doposażenie funkcjonujących na terenie LGD zespołów ludowych, organizacji pozarządowych, stowarzyszeń

Lista wniosków ZGODNYCH I NIEZGODNYCH Z LSR oraz ogłoszeniem o naborze

Lista wniosków o przyznanie pomocy wybranych do finansowania