Zakończona kontrola!!! Brak uwag w protokole pokontrolnym!!!

W dniu dzisiejszym (tj. 09.12.2016r.) zakończyła się trwająca 2 dni kontrola Urzędu Marszałkowskiego dotycząca zobowiązań wynikających z podpisanej Umowy Ramowej.
Miło nam poinformować, że nie stwierdzono uchybień i kontrolujący nie wnoszą uwag do dotychczasowej pracy stowarzyszenia.