Działaj lokalnie - PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU

Program „Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Łowicka" na terenie gmin: Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny.
Program ten ma na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego poprzez wspieranie projektów obywatelskich. Projekty te służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia oraz podejmowaniu działań odpowiadających na zdiagnozowanie z udziałem społeczności lokalnych potrzeb, co w rezultacie przyczynia się do budowania lokalnego kapitału społecznego.

 

     


KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

 

EDYCJA 2022

OGŁOSZENIE O NABORZE

REGULAMIN LOKALNEGO KONKURSU GRANTOWEGO

WNIOSEK DZIAŁAJ LOKALNIE 2022

INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKU PO RAZ PIERWSZY PRZEZ GENERATOR 

 

Archiwum

 

EDYCJA 2021

OGŁOSZENIE O NABORZE

REGULAMIN LOKALNEGO KONKURSU GRANTOWEGO

WNIOSEK DZIAŁAJ LOKALNIE 2021

INSTRUKCJA SKŁADANIA WNIOSKU PRZEZ GENERATOR PO RAZ PIERWSZY

 

EDYCJA 2020

Regulamin Lokalnego Konkursu Grantowego

Wniosek DL 2020

Instrukcja składania wniosku w generatorze po raz pierwszy

Ogłoszenie o konkursie

Wyniki Konkursu Edycja 2020

 

EDYCJA 2019

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin DL

Załącznik do Regulaminu Lokalnej Komisji Grantowej - Deklaracja bezstronnoś

Wniosek DL 2019

Instrukcja składania wniosku w generatorze po raz pierwszy

Wyniki Konkursu Edycja 2019

 

EDYCJA 2018

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin DL

Zaproszenie na Spotkanie informacyjne

Wniosek DL 2018

Wniosek  DL 2018 wskazówki

Instrukcja składania wniosku w generatorze po raz pierwszy

Wyniki konkursu

Podpisanie Umów