Zmiany w kryteriach wyboru i oceny operacji

W wyniku analizy zakończonych naborów oraz w wyniku zgałaszanych przez beneficjentów uwag zostały naniesione zmiany w lokalnych kryteriach wyboru.

Uwagi do zmienianych kryteriów można zgłaszać na załączonym formularzu w terminie od 13 lipca do 27 lipca 2017r. do biura LGD w godzinach od 8.00 do 16.00

Zapraszamy do konsultacji.

  1. Podejmowanie działalności gospodarczej - Zmiany Kryteriów wyboru i oceny w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania “Ziemia Łowicka”
  2. Rozwijanie działalności gospodarczej - Zmiany Kryteriów wyboru i oceny w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania “Ziemia Łowicka”
  3. Projekty konkursowe - Zmiany Kryteriów wyboru i oceny w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania “Ziemia Łowicka"

Formularze zgłaszania uwag.