Podpisanie umów na realizację zadań grantowych Wsparcie organizacji/podmiotów z terenu Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Łowicka" realizujących inicjatywy o charakterze rekreacyjno - sportowym.

W dniu 14 listopada 2022 roku w sali konferencyjnej LGD "Ziemia Łowicka" odbyło się podpisanie umów grantowych na realizację 6 zadań w ramach projektu grantowego Wsparcie organizacji/podmiotów z terenu Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Łowicka" realizujących inicjatywy o charakterze rekreacyjno - sportowym. Gratulujemy!!!

Lp. Wyszczególnienie zadań i ich zakresów  Wartość zadania
(w zł)
Kwota grantu
(w zł)
ZADANIE NR 1 Doposażenie Ludowego Klubu Sportowego „VICTORIA” Bielawy  23 810,00 21 700,00
ZADANIE NR 2 Doposażenie Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Zryw Wygoda”. 30 000,00 30 000,00
ZADANIE NR 3 Rozwój sportu w Gminie Kocierzew Południowy  36 401,32 36 400,00
ZADANIE NR 4 Doposażenie Stowarzyszenia Kultury Fizycznej LKS OLIMPIA NIEDŹWIADA  33 000,00 33 000,00
ZADANIE NR 5 Utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej „Zdrowy zakątek” 21 699,28 21 699,00
ZADANIE NR 6 Zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla mieszkańców Gminy Domaniewice 12 500,00 12 500,00
RAZEM: 157 410,60 155 299,00