Grant 3/2022/G Wsparcie organizacji/podmiotów z terenu Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Łowicka" realizujących inicjatywy o charakterze rekreacyjno - sportowym.

Grant nr 3/2022/G Wsparcie organizacji/podmiotów z terenu Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Łowicka" realizujących inicjatywy o charakterze rekreacyjno - sportowym.
1. Doposażenie Ludowego Klubu Sportowego „VICTORIA” Bielawy - kwota grantu 21 700,00 zł

Grant nr 2/2022/G Zagospodarowanie terenów wokół obiektów pełniących funkcje społeczno - kulturalne na terenie działania Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Łowicka"

Efekty realizacji Grantu nr 2/2022/G Zagospodarowanie terenów wokół obiektów pełniących funkcje społeczno - kulturalne na terenie działania Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Łowicka" i 7 zadań:
1. Budowa ogródka rekreacyjnego dla mieszkańców wsi Piaski - kwota grantu 27 500,00 zł

Efekty Realizacji Grantu Rozwój obiektów pełniących funkcje społeczno – kulturalne 1/2022/G

Prezentujemy efekty zakończonej realizacji Grantu:Rozwój obiektów pełniących funkcje społeczno – kulturalne na terenie działania Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Łowicka"
1. Modernizacja sali spotkań w budynku OSP w Przemysłowie - kwota grantu 18 000,00 zł

Kolejna wizyta DZIAŁAJ LOKALNIE w pszczelim świecie

Sen ma ogromny wpływ na ludzkie procesy pamięciowe, podobnie jest i u naszych pszczelich przyjaciół. Pszczoły miodne potrafią spać nawet 8 godzin. Młodsze pszczoły śpią krócej, ale następuje to bez wyraźnego rytmu dzień-noc. Ale starsze, spracowane zbieraczki swoje muszą odespać. Eksperyment przeprowadzony przez badaczy udowodnił tą tezę.

Strony