Fundusz pomocowy

Praca w czasie pandemii jest niezwykle trudna. Dlatego podjęliśmy starania, aby przygotować się do ewentualnej pracy zdalnej. Zakupiliśmy laptop wraz z oprogramowaniem, słuchawki, kamery oraz dysk sieciowy. Przystosowaliśmy również posiadany sprzęt elektroniczny. Dodatkowo zostanie zakupione oprogramowanie do prowadzenia Webinariów wraz ze szkoleniem pracowników w tym zakresie. Jednak nie było by to możliwe bez zewnętrznych środków finansowych. Projekt jest finansowany w ramach programu "Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020 utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundacje Wolności, realizowanego przez Fundację Edukacji dla Demokracji". Kwota uzyskanego dofinansowania to 10 305,00 zł