O Działaj Lokalnie

Program „Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Ziemia Łowicka" na terenie gmin: Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny oraz Miasta i Gminy Kiernozia
Program ten ma na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego poprzez wspieranie projektów obywatelskich. Projekty te służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia oraz podejmowaniu działań odpowiadających na zdiagnozowanie z udziałem społeczności lokalnych potrzeb, co w rezultacie przyczynia się do budowania lokalnego kapitału społecznego.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka” zostało Afiliowanym Ośrodkiem Działaj Lokalnie z dniem 18 marca 2018 roku. Od tego czasu LGD „Ziemia Łowicka” przeprowadziła 6 edycji konkursu w ramach których 49 instytucji z naszego terenu otrzymało dotacje w łącznej kwocie 147 000,00 złotych.
W działania związane z realizacją projektów zaangażowało się wielu mieszkańców co spowodowało, że Ci którzy raz sięgnęli po środki Działaj Lokalnie wracają w kolejnych edycjach.

     

                                

 

Więcej o programie Działaj Lokalnie O Programie - Działaj Lokalnie (dzialajlokalnie.pl)


Konkurs „Opowiedz…”

Regulamin Konkursu "Opowiedz..." 2023-2024 

Regulamin Konkursu "Opowiedz..." 2021-2022

Regulamin Konkursu "Opowiedz..." 2019-2020

Regulamin Konkursu "Opowiedz..." 2017-2018


Pozostałe programy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności :