Wykaz członków LGD Ziemia Łowicka

L.p.  Członek stowarzyszenia Przedstwiciel gmina sektor
imię nazwisko
1 Gmina Domaniewice Paweł Kwiatkowski Domaniewice publiczny
2 Stacja Schładzania Mleka Zbigniew Bończak Zbigniew Bończak Zduny gospodarczy
3 Ochotnicza Straż Pożarna w Belawach Andrzej Zimiński Bielawy społeczny
4 Rolnik Mirosław Pawłowicz Domaniewice gospodarczy
5 Mieszkaniec Arkadiusz Stajuda Domaniewice mieszkańcy
6 Stowarzyszenieni Rozwoju i Współpracy w Niedzieliskach Emilia Jaraźna Kiernozia społeczny
7 Gmina Kiernozia Beata Miazek Kiernozia publiczny
8 Rolnik Janusz Wasilewski Kiernozia gospodarczy
9 Gmina Chąśno Dariusz Reczulski Chąśno publiczny
10 Rolnik Irena Kolos Chąśno gospodarczy
11 Mieszkaniec Ireneusz Sołtysiak Chąśno mieszkańcy
12 Gmina Bielawy Sylwester Kubiński Bielawy publiczny
13 Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz Marzana Kujawiak Łowicz społeczny
14 Gmina Łowicz Andrzej Barylski Łowicz publiczny
15 Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Bielaw i Okolic  Anna Krysicka Bielawy społeczny
16 Mieszkaniec Jarosław Bogucki Kiernozia mieszkańcy
17 Mieszkaniec Sylwia Łuczak Bielawy społeczny
18 Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Asik"  Edyta Baleja Domaniewice społeczny
19 Koło Gospodyń Wiejskich w Jackowicach Iwona Żaczek Zduny społeczny
20 Mieszkaniec Wiesław Dałek Zduny mieszkańcy
21 Rolnik Krzysztof Sokalski Nieborów gospodarczy
22 Rolnik Robert Basiński  Robert Basiński Kocierzew Poł. gospodarczy
23 Ochotnicza Straż Pożarna w Wejscach Tadeusz Trakul Kocierzew Poł. społeczny
24 Rolnik Lucyna Sierota Kocierzew Poł. gospodarczy
25 Mieszkaniec Zbigniew Żaczek Kocierzew Poł. mieszkańcy
26 Gmina Kocierzew Południowy Agnieszka Wojda Kocierzew Poł. publiczny
27 Mieszkaniec Adam Janiak Nieborów mieszkańcy
28 Mieszkaniec Stanisław Bednarek Nieborów społeczny
29 Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Nieborowie Andrzej Czapnik Nieborów publiczny
30 Ochotnicza Straż Pożarna w Bednarach Kolonii  Andrzej Werle Nieborów społeczny
31 P.H.U. „AGATOM” Piotr Trębski  Piotr Trębski Chąśno gospodarczy
32 Rolnik Ireneusz Gralak Bielawy gospodarczy
33 Rolnik Tomasz Chądzyński  Tomasz Chądzyński Bielawy gospodarczy
34 Koło Gospodyń Wiejskich w Rogóźnie  Beata Mikituła Domaniewice społeczny
35 Catering Aneta Anna Grzegory  Aneta  Grzegory Zduny gospodarczy
36 Mieszkaniec Małgorzata Pawlata Domaniewice mieszkańcy
37 Stowarzyszenie Rozwoju Bednar i Okolic  Grażyna Haczykowska Nieborów społeczny
38 Ochotnicza Straż Pożarna w Rogóźnie  Roman Wodzyński Domaniewice społeczny
39 Stowarzyszenie Rozwoju Bednar i Okolic  Krzysztof Figat Nieborów społeczny
40 Mieszkaniec Łucja Sierota Chąśno społeczny
41 Gmina Nieborów Jarosław Papuga Nieborów publiczny
42 Gmina Zduny Krzysztof Skowroński Zduny publiczny
43 Mieszkaniec Piotr Błaszczyk Łowicz mieszkańcy
44 Zajazd Pani Walewska Grzegorz Andrzej Bogucki  Grzegorz Bogucki Kiernozia gospodarczy
45 KGW Gminy Bielawy Irena Białas Bielawy społeczny
46 Stowarzyszenie KGW – Razem dla Gminy Chąśno  Agnieszka Rutkowska Chąśno społeczny
47  Rolnik Anna Rybus  Anna Rybus Łowicz gospodarczy
48 Ochotnicza Straż Pożarna w Zamiarach  Krzysztof Budnicki Kiernozia społeczny
49 Ochotnicza Straż Pożarna w Różycach Żurawieńcu  Daniel Gać Kocierzew Poł. społeczny
50 Agrowłókniny Piotr Taraska  Piotr  Taraska Kocierzew Poł. gospodarczy
51 Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe „EKO-Win” Ryszard Krzykowski  Ryszard Krzykowski Bielawy Gospodarczy
52 Wypożyczalnia „Profit” Dominik Bogus  Dominik Bogus Łowicz gospodarczy
53 Sołtys wsi Łaguszew Marzena Bogusz Kocierzew Poł. publiczny 
54  Ochotnicza Straż Pożarna w Strugienicach Łukasz  Klimkiewicz Zduny społeczny
55 KGW Gminy Bielawy Renata  Kasińska Bielawy

społeczny

56 Mieszkaniec Marzenna Koza Chąśno

społeczny