PROW 2021-2027

Zmiana LSR 2023-2027

W związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego nr UM05-6572-UM0510004/23 RRIII.432.20.42.2023 z dnia 11 sierpnia 2023 roku zaistniala konieczność wprowadzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027. W związku z powyższym wprowadzone zmiany zostają poddane konsultacjom. Ewentualne uwagi można zgłaszać do Biura LGD "Ziemia Łowicka" do dnia 04.09.2023 r.

Trzecie spotkanie Grupy Roboczej ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemia Łowicka" na lata 2023-2027

W dniu 21 kwietnia 2023 roku w godzinach popołudniowych w sali konferencyjnej LGD "Ziemia Łowicka" po raz trzeci odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemia Łowicka" na lata 2023-2027. Tym razem Grupa skupiła się na wypracowaniu celów, przedsięwzięć oraz działań tworzonej strategii. Wypracowano propozycje, które zostaną dostosowane do wymogów prawnych oraz zostaną poddane pod konsultacje społeczne. 

 

Kolejne spotkanie Grupy Roboczej

W dniu 24 lutego 2023 roku Grupa Robocza ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemia Łowicka" na lata 2023-2027 spotkała sie kolejny raz. Na spotkaniu zostały omówione dokumenty dotyczące wyboru Nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, a w szczególności Kryteria wyboru i warunki dostępu.

Pierwsze spotkanie Grupy Roboczej

W dniu 28 października 2022 roku w godzinach popołudniowych odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Roboczej ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemia Łowicka" na lata 2023-2027.

W skład Grupy Roboczej Uchwałą Zarządu nr 16/Z/2022 z dnia 27 września 2022 zostały powołane nastepujące osoby:

Strony