Trzecie spotkanie Grupy Roboczej ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemia Łowicka" na lata 2023-2027

W dniu 21 kwietnia 2023 roku w godzinach popołudniowych w sali konferencyjnej LGD "Ziemia Łowicka" po raz trzeci odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemia Łowicka" na lata 2023-2027. Tym razem Grupa skupiła się na wypracowaniu celów, przedsięwzięć oraz działań tworzonej strategii. Wypracowano propozycje, które zostaną dostosowane do wymogów prawnych oraz zostaną poddane pod konsultacje społeczne.