Generator wniosków

 

 

 

 

UWAGA!!!!! OD 2023 ROKU NASTĄPIŁA ZMIANA GENERATORA.

KAŻDY Z GRANTOBIORCÓW (BEZ WZGLĘDU NA TO CZY SKŁADAŁ JUŻ WNIOSKI W POPRZEDNICH EDYCJACH) MUSI ZAREJESTROWAĆ SIĘ
W NOWYM GENERATORZE. 

 

INSTRUKCJA LOGOWANIA SIĘ DO GENERATORA PO RAZ PIERWSZY