Projekty współpracy

 

Wysłane przez Operator w pon., 30/10/2023 - 10:24

W dniach 23 - 27 października 2023 roku 75 osób z 4 Lokalnych Grup Działania LGD "Kraina Rawki" Stowarzyszenie LGD Ziemia Chełmońskiego Stowarzyszenie LGD "Polcentrum" oraz LGD "Ziemia Łowicka" uczestniczyło w wyjeździe studyjnym do Hiszpańskiej Andaluzji - Malaga. Mieliśmy okazję nawiązać współpracę z Lokalną Grupą Działania Grupo de Accion Local Guadalteba GDR Guadalteba. Zapoznaliśmy się z lokalnymi produktami oraz atrakcjami turystycznymi, którymi może pochwalić się tamtejsza LGD, a także przekazaliśmy informacje o naszych produktach i atrakcjach.

 

 

 


Produkty lokalne i atrakcje turystyczne drogą do rozwoju obszarów wiejskich - PLiAT

Wysłane przez Operator w pon., 21/08/2023 - 08:17

Zapraszamy do udziału w wyjeździe studyjnym w ramach projektu współpracy pt.

„Produkty lokalne i atrakcje turystyczne drogą do rozwoju obszarów wiejskich”

Wyjazd do Hiszpanii – na teren partnera projektu LGD Guadalteba odbędzie się w terminie 23-27 października 2023 roku.

Podstawą udziału w wyjeździe studyjnym będzie dostarczenie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w terminie 21-25 sierpnia 2023 roku do godziny 15:00 do siedziby LGD „Ziemia Łowicka”.

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu. Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

Udział w wyjeździe studyjnym mogą wziąć osoby pełnoletnie mieszkające lub działające na obszarze LGD „Ziemia Łowicka”, tj. przedstawiciele LGD, przedstawiciele organizacji pozarządowych, sołtysi, przedsiębiorcy (w tym rolnicy) oraz przedstawiciele instytucji lokalnych zajmujących się promocja obszarów wiejskich w zakresie lokalnych produktów, dziedzictwa kulturowo- historycznego czy walorów turystycznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego.

Formularz zgłoszeniowy 

Regulamin wyjazdu studyjnego

 


Produkty lokalne i atrakcje turystyczne drogą do rozwoju obszarów wiejskich - PLiAT

Wysłane przez Operator w pon., 17/07/2023 - 09:55

15 lipca 2023 roku odbyły sie targi Lokalnych Produktów w ramach projektu współpracy PLiAT. Na swoim terenie gościliśmy 28 wystawców: 16 z terenu LGD "Ziemia Łowicka" i 12 z obszaru pozostałych Lokalnych Grup Działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”, Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego.

 

 

 

 


Produkty lokalne i atrakcje turystyczne drogą do rozwoju obszarów wiejskich - PLiAT

 

Wysłane przez Operator w pon., 12/06/2023 - 12:37

Rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu współpracy pod nazwą: Produkty lokalne i atrakcje turystyczne drogą do rozwoju obszarów wiejskich. Projekt realizują 4 Lokalne Grupy Działania: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”, Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego, a także partner zagraniczny LGD Guadalteba, Hiszpania.

Całkowita wartość projektu to kwota 1 115 629,65 zł.

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka” w ramach projektu przewiduje realizację nastepujących elementów: 

1. Przeprowadzenie targów Lokalnych Poroduktów

2. Wydanie folderu promującego lokalne progukty oraz atrakcje turystyczne obszaru działania LGD "Ziemia Łowicka"

3. Zakup gadżetów promocyjnych

4. Wyjazd studyjny do partnera zagranicznego LGD Guadalteba

 


Ogródki Gier Rozwojowych - OGR

Rozpoczynamy realizacje trzeciego projektu współpracy. Tym razem są to Ogródki Gier Rozwojowych - OGR. W ramach projektu powstanie w każdej z 8 gmin plac zabaw oraz zostanie stworzona koncepcja gry strategicznej, wykorzystującej możliwość aniamcji gry na placu zabaw, wpływająca na rozwój umiejętności pracy zespołowej i logicznego myślenia u dzieci i młodzieży w połączeniu z rodzimą kulturą słowiańską. Partnerami projektu są LGD Prym (Lider projektu) oraz LGD Polcentrum.

 

Zapraszamy do zapoznania się z mapą atrakcji kulturowych, zrealizowaną w ramach projektu współpracy FRAK

 

 

Projkt Współpracy: Ogródki Gier Edukacyjnych "OGR"

W dniu 24 czerwca 2019 r. Lokalna Grupa Działania „PRYM”, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „POLCENTRUM” oraz Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka” zawarły z Województwem Łódzkim umowę dzięki której zrealizują projekt współpracy pt.: „Ogródki Gier Rozwojowych”. W ramach tego projektu zostaną zainstalowane nowoczesne urządzenia do zabawy dla dzieci oraz zostanie stworzona gra strategiczna spełniająca zadania rozwojowe i edukacyjne. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 340 583 zł.”

 

 

Projkt Współpracy: Regionalny Festiwal Atrakcji Kulturowych "FRAK"

Stowarzyszenia LGD "Ziemia Łowicka"  wraz z LGD "GNIAZDO" rozpoczęła realizację  projektu współpracy pn. "Festiwal Regionalnych Atrakcji Kulturowych". W ramach realizacji operacji planowana jest : wydanie Albumu promującego najciekawsze miejsca z terenu obu LGD, Kalendarz, mapa interaktywna powiązana z Albumem oraz Impreza "Festiwal Festiwal Regionalnych Atrakcji Kulturowych" .

 

 

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z interaktywna mapą i umieszczonymi tam filmami, zapraszamy do odwiedzania wszystkich Punktów Aktywnego Wypoczynku i życzymy dobrej zabawy.

 

 

Projekt współpracy - PUNKTY AKTYWNEGO WYPOCZYNKU - PAW

Stowarzyszenia LGD "Ziemia Łowicka"  wraz z LGD "PRYM" - koordynatorem projektu, Stowarzyszeniem Rozwoju Gmin "CENTRUM", LGD "POLCENTRUM" oraz RLGD "Z Ikrą" rozpoczęła realizację  projektu współpracy pn. "Punkty Aktywnego Wypoczynku". W ramach realizacji operacji planowana jest budowa 42 siłowni plenerowych oraz promocja aktywnego trybu życia i pro zdrowotnych nawyków żywieniowych.