Pierwsze spotkanie Grupy Roboczej

W dniu 28 października 2022 roku w godzinach popołudniowych odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Roboczej ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemia Łowicka" na lata 2023-2027.

W skład Grupy Roboczej Uchwałą Zarządu nr 16/Z/2022 z dnia 27 września 2022 zostały powołane nastepujące osoby:

  1. Irena Kolos – sektor publiczny – Gmina Chąśno, Sołtys wsi Sierżniki, Prezes Stowarzyszenia KGW - Razem dla Gminy Chąśno, Członek założyciel LGD "Ziemia Łowicka"
  2. Emilia Jaraźna – sektor publiczny – Gmina Kiernozia, Sołtys wsi Niedzieliska, Prezes Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy w Niedzieliskach, Gminna Przewodnicząca KGW, Członek założyciel LGD "Ziemia Łowicka"
  3. Krzysztof Figat – sektor gospodarczy – Gmina Nieborów, Przedsiębiorca - AgroGran Krzysztof Figat, Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Bednar i Okolic, Członek LGD "Ziemia Łowicka" od 2019 roku
  4. Agata Żaczek – sektor gospodarczy – Gmina Kocierzew Południowy, Gospodarstwo Rolne w Łaguszewie, Wiceprezes Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Kocierzew Południowy, Koordynator projektu Działaj Lokalnie
  5. Anna Rybus – sektor gospodarczy – Gmina Łowicz, Gospodarstwo Rolne w Bocheniu, Gminna Przewodnicząca KGW, Członek LGD "Ziemia Łowicka" od 2022 roku
  6. Małgorzata Pawlata – sektor społeczny - mieszkaniec – Gmina Domaniewice, Koordynator projektów Działaj Lokalnie, Członek LGD "Ziemia Łowicka" od 2019 roku
  7. Ireneusz Gralak – sektor społeczny – Gmina Bielawy, Skarbnik w OSP w Chruślinie, Realizator projektu grantowego LGD, Członek LGD "Ziemia Łowicka" od 2015 roku
  8. Dorota Wróblewska – sektor społeczny – Gmina Zduny, Koordynator projektów Działaj Lokalnie oraz projektów Grantowych LGD, Członek Założyciel KGW Retro - Xężanki

Na spotkaniu omówiono techniczne aspekty pracy Grupy Roboczej oraz zapoznano się z raportami z przeprowadzonych w Gminach Spotkań.