Kolejne spotkanie Grupy Roboczej

W dniu 24 lutego 2023 roku Grupa Robocza ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "Ziemia Łowicka" na lata 2023-2027 spotkała sie kolejny raz. Na spotkaniu zostały omówione dokumenty dotyczące wyboru Nowej Lokalnej Strategii Rozwoju, a w szczególności Kryteria wyboru i warunki dostępu.