Ogłoszenie o naborach

POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ

ZAWIADOMIENIE

Informujemy, że dniach 18-19 KWIETNIA 2018 roku (środa, czwartek) początek o godzinie 11:00 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka” dotyczące oceny przez Radę Decyzyjną wniosków złożonych w ramach konkursu nr:

OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2017 Infrastruktura Turystyczna

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny:

Strony