O nas

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka” – taką nazwę będzie ostatecznie nosiło stowarzyszenie utworzone przez osiem samorządów powiatu łowickiego, którego celem będzie pozyskiwanie środków unijnych na działania służące rozwojowi terenów wiejskich.
 
Stowarzyszenie ma już prezesa i jego zastępcę. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pierwsze pieniądze do rozdysponowania między beneficjentów pojawią się na jego koncie na początku przyszłego roku.
 
Dokumentacja wymagana do rejestracji stowarzyszenia wpłynęła już do KRS i została pozytywnie zaopiniowana przez Urząd Wojewódzki. Zgodnie z naszymi wcześniejszymi przewidywaniami w jego skład wejdą gminy: Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów
i Zduny, co tworzy teren zamieszkany przez ok. 44 tys. osób. Formalnym członkiem stowarzyszenia będzie też powiat łowicki.