Kolejna współpraca nawiązana

Miło nam poinformować, że LGD "Ziemia Łowicka" rozpoczęła współpracę z Centrum Innowacji Biznesowej
Agencją Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A., która działa w ramach Departamentu ds. Przedsiębiorczości Wydziału Regionalnej Strategii Innowacji w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi.

Jak zdobyć uprawnienia do zamieszczania ogłoszeń na Portalu Ogłoszeń ARiMR?

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępni specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Generator wniosków

GENERATOR WNIOSKÓW POW. 50 TYS.

 W związku z przekazanymi przez ARiMR informacjami o nieprawidłowym działaniu generatora wniosków w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ("inne" i "premie") w zakresie wyliczania tabel finansowych biznesplanu, rozważane jest zablokowanie przez ARiMR możliwości korzystania z tego narzędzia do czasu usunięcia błędów.

Strony