Kolejna współpraca nawiązana

Miło nam poinformować, że LGD "Ziemia Łowicka" rozpoczęła współpracę z Centrum Innowacji Biznesowej
Agencją Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A., która działa w ramach Departamentu ds. Przedsiębiorczości Wydziału Regionalnej Strategii Innowacji w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi.

Jak zdobyć uprawnienia do zamieszczania ogłoszeń na Portalu Ogłoszeń ARiMR?

W celu zapewnienia Wnioskodawcom/Beneficjentom PROW 2014-2020 możliwości wywiązania się z obowiązku wyboru oferty w trybie konkurencyjnym, ARiMR udostępni specjalny portal, na którym Wnioskodawcy/Beneficjenci działań/poddziałań/typów operacji oraz pomocy technicznej, realizowanych w ramach PROW 2014-2020, będą zobowiązani zamieszczać zapytania ofertowe na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawę maszyn czy urządzeń niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju działalności.

Strony