Uwaga

Z uwagi na wyjazd szkoleniowy biuro LGD w dniach 02 i 03 luty 2017 r będzie czynne od godziny 9.00 do godziny 13.00

Zmiana Terminu Naborów

Wszystkich zniecierpliwionych informujemy, że niestety z przyczyn proceduralnych nie uda nam się ogłosić naborów w tym roku. Tym samym szkolenie dla beneficjentów z wypełniania wniosku i Biznes Planu zostaje przesunięte bliżej naborów. Jednocześnie informujemy, że pula na poszczególne nabory ulegnie zwiększeniu.
Harmonogram planowanych naborów wraz z kwotami, procedurami oraz kryteriami wyboru pojawi się na stronie niezwłocznie po akceptacji przez Urząd Marszałkowski.

Strony