ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD "ZIEMIA ŁOWICKA"

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD „ZIEMIA ŁOWICKA”

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Ziemia Łowicka” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 17 grudnia 2015 r. o godz. 15.30 w budynku Urzędu Gminy Łowicz ul. Długa 12.

W przypadku braku quorum zwołuje się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Ziemia Łowicka” w drugim terminie tj. w dniu 17 grudnia 2015 r. o godz. 16.00 w budynku Urzędu Gminy Łowicz ul. Długa 12.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania
 2. Wybranie Przewodniczącego i Sekretarza zebrania,
 3. Wybór komisji skrutacyjnej i komisji uchwał i wniosków
 4. Przyjęcie porządku obrad
 5. Sprawozdanie Prezesa z dotychczasowej działalności Stowarzyszenia.
 6. Przedstawienie założeń Lokalnej Strategii Rozwoju – cele oraz poziom dofinansowań,
 7. Pojęcie uchwał w sprawach:
 1. zatwierdzenia zmian statutu Stowarzyszenia,
 2. zatwierdzenia nowego regulaminu Rady Decyzyjnej,
 3. zatwierdzenia regulaminu Walnego Zebrania Członków,
 4. o przystąpieniu do Łódzkiego Związku Stowarzyszeń o nazwie „Łódzka Sieć Lokalnych Grup Działania”,
 5. ustalenia wysokości diet członków Zarządu, Rady Decyzyjnej i Komisji Rewizyjnej za udział w posiedzeniach.
 6. wyboru nowego składu Rady Decyzyjnej
 7. wyboru nowego składu Komisji Rewizyjnej
 1. Dyskusja
 2. Wolne wnioski
 3. Zamknięcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Ziemia Łowicka"

Prezes Stowarzyszenia

LGD „Ziemia Łowicka”

Dariusz Reczulski

Komentarze

Wszystkie niezbedne materiały dotyczące Walnego Zebrania Członków sa dostępne w Biurze LGD "Ziemia Łowicka" od wtorku do piątku włącznie w godzinach 10.00-18.00 oraz zostaną udostępnione na godzinę przed rozpoczęciem obrad WZC w dniu 17.12.2015r.