Efekty Realizacji Grantu Rozwój obiektów pełniących funkcje społeczno – kulturalne 1/2022/G

Prezentujemy efekty zakończonej realizacji Grantu:Rozwój obiektów pełniących funkcje społeczno – kulturalne na terenie działania Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Łowicka"
1. Modernizacja sali spotkań w budynku OSP w Przemysłowie - kwota grantu 18 000,00 zł
2. Modernizacja pomieszczenia kuchennego w budynku OSP w Błędowie - kwota grantu 18 000,00 zł
3. Modernizacja pomieszczenia kuchennego w budynku Domu Ludowego w Goleńsku - Kwota grantu 30 000,00 zł
4. Wykonanie ogrodzenia na boisku sportowym w Boczkach Chełmońskich - kwota grantu 21 100,00 zł
5. Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP w Zamiarach pełniącym funkcję społeczno - kulturalną - kwota grantu 22 753,00 zł
 
Modernizacja sali spotkań w budynku OSP w Przemysłowie
 
Modernizacja pomieszczenia kuchennego w budynku OSP w Błędowie
 
Modernizacja pomieszczenia kuchennego w budynku Domu Ludowego w Goleńsku
 
Wykonanie ogrodzenia na boisku sportowym w Boczkach Chełmońskich
 
 
Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP w Zamiarach pełniącym funkcję społeczno - kulturalną