Kolejne 3 projekty Grantowe przed Nami

W dniu 4 listopada zostały podpisane 3 Umowy o przyznaniu Pomocy na Projekty Grantowe w skład, których wchodzi aż 18 zadań.

1. Projekt Grantowy Rozwój obiektów pełniących funkcje społeczno – kulturalne na terenie działania Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Łowicka"

Lp. Wyszczególnienie zadań i ich zakresów  Wartość zadania
(w zł)
Kwota grantu
(w zł)
ZADANIE NR 1 Modernizacja sali spotkań w budynku OSP w Przemysłowie 18 200,00 18 000,00
ZADANIE NR 2 Modernizacja pomieszczenia kuchennego w budynku OSP w Błędowie 18 901,95 18 000,00
ZADANIE NR 3 Modernizacja pomieszczenia kuchennego w budynku Domu Ludowego w Goleńsku 30 487,30 30 000,00
ZADANIE NR 4 Wykonanie ogrodzenia na boisku sportowym w Boczkach Chełmońskich. 21 101,74 21 100,00
ZADANIE NR 5 Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP w Zamiarach pełniącym funkcję społeczno - kulturalną 22 753,83 22 753,00
RAZEM: 111 444,82 109 853,00

 

2. Projekt Grantowy Zagospodarowanie terenów wokół obiektów pełniących funkcje społeczno - kulturalne na terenie działania LGD "Ziemia Łowicka"

Lp. Wyszczególnienie zadań i ich zakresów  Wartość zadania
(w zł)
Kwota grantu
(w zł)
ZADANIE NR 1 Budowa ogródka rekreacyjnego dla mieszkańców wsi Piaski - Budowa odrodzenia wokół działki rekreacyjnej oraz zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem nasadzeń roślin 28 452,96 27 500,00
ZADANIE NR 2 Zagospodarowanie centrum rekreacyjnego wsi Łaźniki poprzez budowę altany -  zakup i montaż altany ogrodowej 19 000,00 19 000,00
ZADANIE NR 3 Utwardzenie wjazdu do Świetlicy Wiejskiej w Złakowie Borowym - utwardzenie wjazdu kostką brukową 17 196,78 17 000,00
ZADANIE NR 4 Instalacja oświetlenia Drogi Krzyżowej przy kościele w Bednarach -  wykonanie oświetlenia terenu przed kościołem w Bednarach 36 002,37 36 000,00
ZADANIE NR 5 Wymiana ogrodzenia na boisku sportowym w Bełchowie gm. Nieborów - wymiana starego, zniszczonego ogrodzenia z siatki, na nowoczesne estetyczne ogrodzenie panelowe  24 848,00 24 848,00
ZADANIE NR 6 Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP w Teresewie w celu utworzenia infrastruktury społeczno - kulturalnej - utwardzenie terenu, zakup i montaż altany na utwardzonym terenie oraz zakup sadzonek i dokonanie nasadzeń we własnym zakresie przez mieszkańców 18 319,00 18 319,00
ZADANIE NR 7 Zagospodarowanie terenu przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chruślach - ogrodzenie terenu, zakup stołów, ławek i grilla ogrodowego oraz utwardzenie terenu, na którym zostaną usadowione zakupione w ramach projektu stoły i ławki, 18 440,01 18 440,00
RAZEM: 162 259,12 161 107,00

 

3. Projekt Grantowy Wsparcie organizacji/podmiotów z terenu Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Łowicka" realizujących inicjatywy o charakterze rekreacyjno - sportowym.

Lp. Wyszczególnienie zadań i ich zakresów  Wartość zadania
(w zł)
Kwota grantu
(w zł)
ZADANIE NR 1 Doposażenie Ludowego Klubu Sportowego „VICTORIA” Bielawy  23 810,00 21 700,00
ZADANIE NR 2 Doposażenie Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Zryw Wygoda”. 30 000,00 30 000,00
ZADANIE NR 3 Rozwój sportu w Gminie Kocierzew Południowy  36 401,32 36 400,00
ZADANIE NR 4 Doposażenie Stowarzyszenia Kultury Fizycznej LKS OLIMPIA NIEDŹWIADA  33 000,00 33 000,00
ZADANIE NR 5 Utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej „Zdrowy zakątek” 21 699,28 21 699,00
ZADANIE NR 6 Zakup sprzętu sportowego oraz strojów sportowych dla mieszkańców Gminy Domaniewice 12 500,00 12 500,00
RAZEM: 157 410,60 155 299,00