Podpisanie umów na realizację zadań grantowych Rozwój obiektów pełniących funkcje społeczno – kulturalne na terenie działania Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Łowicka"

W dniu 14 listopada 2022 roku w sali konferencyjnej LGD "Ziemia Łowicka" odbyło się podpisanie umów grantowych na realizacje 5 zadań w ramach projektu grantowego Rozwój obiektów pełniących funkcje społeczno – kulturalne na terenie działania Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Łowicka". Gratulujemy !!!

Lp. Wyszczególnienie zadań i ich zakresów  Wartość zadania
(w zł)
Kwota grantu
(w zł)
ZADANIE NR 1 Modernizacja sali spotkań w budynku OSP w Przemysłowie 18 200,00 18 000,00
ZADANIE NR 2 Modernizacja pomieszczenia kuchennego w budynku OSP w Błędowie 18 901,95 18 000,00
ZADANIE NR 3 Modernizacja pomieszczenia kuchennego w budynku Domu Ludowego w Goleńsku 30 487,30 30 000,00
ZADANIE NR 4 Wykonanie ogrodzenia na boisku sportowym w Boczkach Chełmońskich. 21 101,74 21 100,00
ZADANIE NR 5 Modernizacja pomieszczeń w budynku OSP w Zamiarach pełniącym funkcję społeczno - kulturalną 22 753,83 22 753,00
RAZEM: 111 444,82 109 853,00