Podpisanie umów na realizację zadań grantowych Zagospodarowanie terenów wokół obiektów pełniących funkcje społeczno - kulturalne na terenie działania Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Łowicka"

W dniu 14 listopada 2022 roku w sali konferencyjnej LGD "Ziemia Łowicka" odbyło się podpisanie umów grantowych na realizację 7 zadań w ramach projektu grantowego  Zagospodarowanie terenów wokół obiektów pełniących funkcje społeczno - kulturalne na terenie działania Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Łowicka". Gratulujemy!!!

Lp. Wyszczególnienie zadań i ich zakresów  Wartość zadania
(w zł)
Kwota grantu
(w zł)
ZADANIE NR 1 Budowa ogródka rekreacyjnego dla mieszkańców wsi Piaski 28 452,96 27 500,00
ZADANIE NR 2 Zagospodarowanie centrum rekreacyjnego wsi Łaźniki poprzez budowę altany 19 000,00 19 000,00
ZADANIE NR 3 Utwardzenie wjazdu do Świetlicy Wiejskiej w Złakowie Borowym  17 196,78 17 000,00
ZADANIE NR 4 Instalacja oświetlenia Drogi Krzyżowej przy kościele w Bednarach 36 002,37 36 000,00
ZADANIE NR 5 Wymiana ogrodzenia na boisku sportowym w Bełchowie gm. Nieborów 24 848,00 24 848,00
ZADANIE NR 6 Zagospodarowanie terenu przy budynku OSP w Teresewie w celu utworzenia infrastruktury społeczno - kulturalnej  18 319,00 18 319,00
ZADANIE NR 7 Zagospodarowanie terenu przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Chruślach   18 440,01 18 440,00
RAZEM: 162 259,12 161 107,00