Poznajmy Grantobiorców Projektu Działaj Lokalnie Edycja 2023

                      http://www.lgdziemialowicka.pl/sites/default/files/lgd4.jpg

 

Jest nam niezmiernie miło ogłosić wyniki konkursu grantowego „Działaj Lokalnie” Edycja 2023. Lokalna Komisja Grantowa postanowiła dofinansować wszystkie z 8 złożonych wniosków.
Łącznie przekażemy na Państwa działania 24 000,00 zł. Lokalna Komisja Grantowa obradowała na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2023 roku. W skład Komisji weszło pięciu przedstawicieli różnych środowisk:

  1. Pani Jadwiga Zabost – Gmina Chąśno -  prywatny przedsiębiorca – właścicielka firmy Łowickie Sady.
  2. Pani Agnieszka Wawrzyniak – Gmina Łowicz – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz, Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wygodzie
  3. Pani Emilia Jaraźna – Gmina Kiernozia – Prezes Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy w Niedzieliskach, Gminna Przewodnicząca Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Kiernozia, Sołtys wsi Niedzieliska w Gminie Kiernozia,
  4. Pani Anna Kozyra – Gmina Łowicz – pracownik Urzędu Gminy Łowicz
  5. Pan Zbigniew Bończak – Gmina Zduny – Wiceprezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka”

W pracach Komisji uczestniczyły również Koordynator Programu "Działaj Lokalnie" Małgorzata Łykowska i Koordynator do spraw promocji "Działaj Lokalnie"
Anna Tarnowska.

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY LOKALNEJ KOMISJI GRANTOWEJ ZA OCENĘ MERYTORYCZNĄ.

 

LISTA WYŁONIONYCH PROJEKTÓW !