PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY DECYZYJNEJ W DNIU 04.12.2023 R.