PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA RADY DECYZYJNEJ W DNIU 19.06.2023R.