PROTOKÓŁ z posiedzenia RADY DECYZYJNEJ w dniu 26.04.2024 roku