Warsztat Refleksyjny za 2023 rok

Zapraszamy na Warsztat Refleksyjny podsumowujący działalność LGD "Ziemia Łowicka" w 2023 roku.