WYNIKI NABORU DZIAŁAJ LOKALNIE EDYCJA 2024

Lokalna Komisja Grantowa w trakcie oceny wniosków

Jest nam niezmiernie miło ogłosić wyniki konkursu grantowego „Działaj Lokalnie” Edycja 2024. Lokalna Komisja Grantowa postanowiła dofinansować wszystkie z 8 złożonych wniosków.
Łącznie przekażemy na Państwa działania 24 000,00 zł. Lokalna Komisja Grantowa obradowała na posiedzeniu w dniu 08 lipca 2024 roku. W skład Komisji weszło pięciu przedstawicieli różnych środowisk:

  1. Pani Jadwiga Zabost – Gmina Chąśno -  prywatny przedsiębiorca – właścicielka firmy Łowickie Sady.
  2. Pani Agnieszka Wawrzyniak – Gmina Łowicz – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Oświaty Gminy Łowicz, Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wygodzie
  3. Pani Emilia Jaraźna – Gmina Kiernozia – Prezes Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy w Niedzieliskach, Gminna Przewodnicząca Kół Gospodyń Wiejskich Miasta i Gminy Kiernozia, Sołtys wsi Niedzieliska ,
  4. Pani Anna Kozyra – Gmina Łowicz – pracownik Urzędu Gminy Łowicz
  5. Pani Beata Mikituła – Gmina Domaniewice – Gminna Przewodnicząca Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie Domaniewice, Sołtys wsi Rogóźno

W pracach Komisji uczestniczyły również Koordynator Programu "Działaj Lokalnie" Małgorzata Łykowska i Koordynator do spraw promocji "Działaj Lokalnie"
Anna Tarnowska.

Droga Komisjo Grantowa - pięknie dziękujemy za poświęcony czas smiley

Drodzy Grantobiorcy - gratulujemy ciekawych pomysłów i z niecierpliwością czekamy na ich realizację yes