Wyniki naboru nr 3/2023 Wzmacnianie Kapitału Społecznego