Wyniki Naboru numer 5/2023 - ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ