Zakończenie realizacji projektu Grantowego Rozwój Infrastruktury technicznej i społeczno – kulturalnej na terenie działania Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Łowicka"

Zakończyliśmy Realizacje projektu Rozwój Infrastruktury technicznej i społeczno – kulturalnej na terenie działania Lokalnej Grupy Działania "Ziemia Łowicka", w skład którego wchodziło 6 zadań:

Lp. Wyszczególnienie zadań i ich zakresów  Wartość zadania
(w zł)
Kwota grantu
(w zł)
ZADANIE NR 1 Zakup i montaż rolet zewnętrznych oraz monitoringu i alarmu do Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach.  35793,49 35 793,00
ZADANIE NR 2 Modernizacja części budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocierzewie Południowym. 35884,61 35 884,00
ZADANIE NR 3 Modernizacja budynku OSP w Karsznicach Dużych poprzez przebudowę wraz z remontem. 35902,13 35 884,00
ZADANIE NR 4 Modernizacja sali zebrań OSP w Chruślinie.  35998,73 35 884,00
ZADANIE NR 5 Zagospodarowanie centrum rekreacyjnego wsi Wiskienica Dolna poprzez modernizację Sali Domu Ludowego.  35884,00 35 884,00
ZADANIE NR 6 Modernizacja w pomieszczeniach budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiernozi wraz z zakupem wyposażenia 35883,80 35 883,00
RAZEM: 215 346,76 215 212,00

 

Zakup i montaż rolet zewnętrznych oraz monitoringu i alarmu do Gminnego Ośrodka Kultury w Domaniewicach. 

Modernizacja części budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kocierzewie Południowym.

Modernizacja budynku OSP w Karsznicach Dużych poprzez przebudowę wraz z remontem.

Modernizacja sali zebrań OSP w Chruślinie. 

Zagospodarowanie centrum rekreacyjnego wsi Wiskienica Dolna poprzez modernizację Sali Domu Ludowego. 

Modernizacja w pomieszczeniach budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiernozi wraz z zakupem wyposażenia