Zaproszenie

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łowicka” serdecznie zaprasza mieszkańców Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny do włączenia się w proces budowy Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez udział w spotkaniach. 
 
Pogram spotkań:
1. Przedstawienie działalności LGD „Ziemia Łowicka” oraz założeń PROW na lata 2014-2020
2. Przeprowadzenie analizy słabych i mocnych stron terenu gminy oraz zidentyfikowanie szans i zagrożeń poprzez wypełnienie ankiety.
3. Dyskusja nad celami i głównymi kierunkami dla tworzonej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Ziemia Łowicka” na lata 2014-2020
 
Spotkania będą odbywać się według następującego porządku:
 
Gmina Zduny Dom Kultury Gminy Zduny w Zdunach, ul. Zduny 1F 13.08.2015, godz.10.00
Gmina Bielawy Urząd Gminy Bielawy, ul. Grabarska 11 17.08.2015, godz.10.00
Gmina Nieborów OSP Nieborów, al. Legionów Polskich 59 19.08.2015, godz.11.00
Gmina Domaniewice Gminny Ośrodek Kultury w Domaniewicach, ul. Główna 3 25.08.2015, godz.12.00
Gmina Kiernozia Gminny Ośrodek Kultury w Kiernozi ul. Sobocka 1a 26.08.2015, godz.12.00
Gmina Łowicz Urząd Gminy Łowicz, ul. Długa 12 26.08.2015, godz.14.00
Gmina Kocierzew Południowy Gminna Biblioteka Publiczna w Kocierzewie Poł.,
Kocierzew Południowy 80
27.08.2015, godz.12.00
Gmina Chąśno Gminna Biblioteka Publiczna, Chąśno Drugie 44 28.08.2015, godz.12.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankieta do pobrania