Zawiadomienie

ZAWIADOMIENIE

 

Łowicz dnia 04.09.2023r.

 

Informujemy, że dniu 07.09.2023 roku (poniedziałek, wtorek, środa) poniedziałek początek o godzinie 14:30 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka” dotyczące Zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju 2023-2027 LGD „Ziemia Łowicka”

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady, dokonanie analizy „Rejestru interesu Członków Rady” i stwierdzenie quorum do podejmowania uchwał.
  2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  3. Przedstawienie porządku posiedzenia i poddanie go pod głosowanie.
  4. Przedstawienie informacji o konsultacjach społecznych Zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju 2023-2027 LGD „Ziemia Łowicka”.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany LSR 2023-2027.
  6. Sprawy różne i wolne wnioski.
  7. Zamknięcie posiedzenia.