OGŁOSZENIE O NABORZE NR 5/2017 Infrastruktura Turystyczna

Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka”

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres tematyczny:

POSIEDZENIE RADY DECYZYJNEJ

 

ZAWIADOMIENIE

Informujemy, że dniach 8-10 maja 2017 roku (poniedziałek, wtorek, środa) poniedziałek początek o godzinie 9:30 odbędzie się posiedzenie Rady Decyzyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka” dotyczące oceny przez Radę Decyzyjną wniosków złożonych w ramach konkursu nr:

Kolejna współpraca nawiązana

Miło nam poinformować, że LGD "Ziemia Łowicka" rozpoczęła współpracę z Centrum Innowacji Biznesowej
Agencją Rozwoju Regionu Kutnowskiego S.A., która działa w ramach Departamentu ds. Przedsiębiorczości Wydziału Regionalnej Strategii Innowacji w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi.

Strony