ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD "ZIEMIA ŁOWICKA"

ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD „ZIEMIA ŁOWICKA”

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Ziemia Łowicka” zaprasza na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 17 grudnia 2015 r. o godz. 15.30 w budynku Urzędu Gminy Łowicz ul. Długa 12.

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI W PRZYGOTOWANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU STOWARZYSZENIA LGD „ZIEMIA ŁOWICKA” NA LATA 2014-2020

Za przygotowanie LSR odpowiedzialny będzie powołany kierownik biura i przedstawiciele zarządu.
Udział społeczności zapewnią konsultacje społeczne, w szczególności poprzez zastosowanie poniższych rozwiązań konsultacyjnych:

Zaproszenie

Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Łowicka” serdecznie zaprasza mieszkańców Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny do włączenia się w proces budowy Lokalnej Strategii Rozwoju poprzez udział w spotkaniach. 
 
Pogram spotkań:
1. Przedstawienie działalności LGD „Ziemia Łowicka” oraz założeń PROW na lata 2014-2020
2. Przeprowadzenie analizy słabych i mocnych stron terenu gminy oraz zidentyfikowanie szans i zagrożeń poprzez wypełnienie ankiety.

Strony